خرید از دیجی خارج
می خواهم کالای اصل خارجی از خارج برایم خریده و فرستاده شود ایجاد آگهی رایگان
فروش از دیجی خارج
می توانم کالای اصل خارجی از خارج برایتان خریده و ارسال کنم ایجاد آگهی رایگان
ارسال کالا و بار
من کالا و بار برای ارسال/ آوردن از شهری به شهر دیگر دارم ایجاد آگهی رایگان 2 بعد از ثبت نام و ورود به وبسایت، از اینجا میتونید آگهی رایگان ایجاد کنید
فضای چمدان دیجی خارج
من سفر می کنم و فضای خالی در چمدانم دارم ایجاد آگهی رایگان