درباره ما

دیجی خارج یا خارج کالا

DigiKharej.com or KharejKala.com


وبسایت یافتن مسافران خارج از کشور؛ برای خرید، فروش، ارسال، دریافت و یا تحویل کالا یا بار خارجی، در سریعترین و ارزانترین راه ممکن, بدون/کمترین گمرکی


وبسایت مسافران به خارج یا داخل کشور؛ برای حمل وتحویل کالا یا باردیگران یا خرید، فروش، ارسال، دریافت و یا تحویل کالای برای دیگران، برای درآمدی عالی؛ تا چندبرابر هزینه بلیط


ـ خرید ودریافت کالای خارجی اصل  با بهترین کیفیت

ـ مسافران؛ حمل و تحویل  کالا و بار دیگران و کسب درآمدی عالی؛ تا چندبرابر هزینه بلیط

ارسال یا دریافت هرنوع کالا یا بار به داخل یا خارج از کشورها بدون/کمترین گمرکی -

- فروش هرنوع کالای اصل و باکیفیت داخلی یا خارجی به داخل یا خارج از کشور -تضمین و گارانتی ۱۰۰٪  پول شما در وبسایت تا زمان تحویل کالا یا بارخرید کالا؛> ایجاد اگهی > وارد کردن لینک خرید، قیمت و غیره >  به اشتراک گذاری با مخاطبین> شخص فروشنده یا شخص مسافر با شما تماس گرفته و توافقات لازم را ثبت کنید

مسافران؛> ایجاد اگهی > واردکردن مشخصات سفر، مقدار فضای خالی چمدان برای حمل و تحویل  کالا و بار دیگران > به اشتراک گذاری با مخاطبین دفترچه تلفن، ایمیل یا مخاطبین شبکه های مجازی

ارسال یا دریافت هرنوع کالا یا بار؛> ایجاد اگهی > وارد کردن وزن، قیمت، تاریخ وغیره > به اشتراک گذاری با مخاطبین> شخص مسافر با شما تماس گرفته و توافقات لازم را ثبت کنید

فروش؛>  ایجاد اگهی > وارد کردن لینک فروش، قیمت و غیره >  به اشتراک گذاری با مخاطبین> شخص خریدار یا شخص مسافر با شما تماس گرفته و توافقات لازم را ثبت کنیدبه اشتراک گذاری با مخاطبین دفترچه تلفن، ایمیل یا مخاطبین شبکه های مجازی

سفر، حمل و تحویل کالا و بار: کسب درآمد - سریعترین حمل و تحویل توسط مسافران

مسافرت و درآمد کسب کنید. فضای خالی چمدان خود را اعلام کنید. کالا و بار مردم را حمل و تحویل دهید

ارسال کالا و بار در سریعترین و ارزان ترین راه ممکن توسط مسافران هواپیما با کمترین مالیات یا بدون مالیات


کلید واژه ها:

سفر ایران، تور، لندن به تهران، بسته به ایران،  سفر به ایران، سفر به تهران، سفر کسب درآمد، سفر پول درآمد، فضای چمدان، فضای چمدان رایگان، بلیط رایگان، بلیط پرواز رایگان، تحویل مسافران، کالا در چمدان، ارسال به ایران، بسته به ایرانتحویل فوری، پرواز تحویل، سریعترین تحویل، سریعترین اعزام، سریعترین ارسال کالا ، سریعترین ارسال بسته,