https://t.me/joinchat/O8iLzICMl0I5OGJk
در وبسایت گروهمون با امنیت کامل میتونید بار قبول کنید یا بار بدین. حتی میتونید پول رو در حساب امن بزارید و بعد از رسیدن بار طبق توافق پول رو آزاد کنید. دیگه نگرانی بابت اطمینان کردن یا نکردن نخواهید داشت: ?اول اینجا رایگان ثبت نام کنید: https://www.ukelc.com/fa/register ?بعد دراینجا میتونید رایگان اگهی ایجاد کنید: https://www.ukelc.com/fa که اگهی هاتون همیشه دیده بشه!!!!. سپاس Bar Va Mosafer (https://www.ukelc.com/fa)